Logo ACMAT

ASSOCIACI� CATALANA DE M�TUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

P�gina Principal

Versi� en espanyol

Versi� en Angl�s

Versi� en Franc�s

 

 

roboforex colombia

Organigrama

Llista d'associats

Directori de M�tues

Comissions de treball

Estatuts

Publicacions prevenci�

Altres links

Acc�s restringit per associats

 

 
 	C/ descargar roboforex Bruc n�m. 72 - 74    5ena 
 	08009       BARCELONA
 
				Tel:   93 4 87 54 84            
				Tfax: 93 4 88 32 16            

 

 

        Campa�a de Prevenci�n de Accidentes Laborales     
  	Dades estad�tiques d'accidents de trebal i malalties professionals a Catalunya	  Campanya de Prevenci� de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya " a la feina, Cap Risc"
 
 
 
 
 

Sal� dedicat a la Prevenci�  Fira de Barcelona

Barcelona,   7, 8 i 9 de juny - junio - june

9es Jornades de Patologia roboforex opiniones Ocupacional Respirat�ria

Dates: 14 i 15 de novembre 2005

Horari: de 08.30 a 20.00 h

Lloc: sala d�actes de l'�rea General (planta 10)

Informaci�: 93 274 60 83

 

Programa                  Butlleta d'inscripci�

Per aconseguir el Material del "No Badis", poseu-vos en contacte amb el Departament d'Educaci�

Material did�ctic per fomentar la cultura preventiva a l'educaci� prim�ria i infantil. Elaborat pel Departament de Treball i Ind�stria i el Departament d'Educaci�, guanyador del Primer Premi INNOVA any 2004.

 

IV Congr�s Espanyol de Medicina i Infermeria del Treball -Barcelona- 22 - 24 d'octubre 2003 (World Trade Center)

IV Congr�s Espanyol de Medicina i Infermeria del Treball

  

 

Comunicaci� 

Telem�tica dels Accidents de Treball a Catalunya

V Congreso de la Sociedad Espa�ola de Traumatologia Laboral (SETLA)

V Congreso de la Sociedad Espa�ola de Traumatolog�a Laboral (SETLA)

Madrid, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2005

 

 

amatlog.gif (1011 bytes)

AMAT

logo del CMR

Logo de APA

Sociedad Espa�ola de Traumatologia Laboral (SETLA)

Logo de la Societat Catalana de Medicina del Treball

Pla d'Atenci� Integral al Metge Malalt

Portal de la Salut

cram.gif (3113 bytes)

Manual de Control de la IT - CC

Llibre Blanc per a la Garantia de la Qualitat assistencial a les M�tues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (1.995)

Recomanaci�ns per a l'Esterilitzaci� de Material Sanitari

Agenda d'activitats de la Societat Catalana de Medicina Avaluadora

Curs de Postgrau de Prevenci� de Lesions M�sculo-esquel�tiques

Nova actualitzaci� 2001

 

Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Departament de Treball i Ind�stria

Seguretat i salut laborals

 

Guia d'Avaluaci� de Riscos per a petites i mitjanes empreses en format PDF

Amiant en Edificis i Instal�laciuons  Qu� fer ?

 

LEGISLACI� SOBRE PREVENCI� DE RISCOS LABORALS

 

Recerca de Convenis col�lectius

Informaci� del Servei d'ocupaci� de Catalunya

                                                                            E-mail a ACMAT
 
 

 

Des del dia 20/02/1998 aquesta p�gina ha estat visitada    vegades.            

Ara �s :

Data Hora Hora Internet

 

 

Llibre de Visites d'ACMAT

Signar el Llibre de visites Guestbook by GuestWorld
Veure el Llibre de Visites 

  Darrera actualitzaci� 13/01/2006 eyesleft.gif (126 bytes)

Aquesta p�gina est� optimitzada per a Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior   Microsoft Internet Explorer 4.0