Logo ACMAT

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

 

Benvinguts a la pàgina Web de l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball -ACMAT-.

Pere Sánchez i Ruestes

                  Pere Sánchez i Ruestes

L’ACMAT va néixer l’any 1978, amb una clara vocació de servei en vers les Mútues d’Accidents de Treball.   Però no va ser fins l’any 1986 que va engegar el seu funcionament amb l’estructura actual.   En l’article vuitè dels seus Estatuts s’estableixen les seves finalitats fonamentals, entre les que hem de destacar, "Fomentar i defensar el sistema actual de col·laboració de la iniciativa privada en la gestió de la Seguretat Social" i "Postular l’ampliació del camp d’acció mutual".   Malgrat que ja han passat més de deu anys des d’aquesta redacció, creiem que els enunciats citats encara són perfectament vigents.

Les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, tal com avui les coneixem, van aparèixer a partir de l’any 1900 com a conseqüència de la Llei Dato que establia una responsabilitat civil als empresaris pels danys que patissin els treballadors a causa d’accidents de treball.

Van néixer com a associacions d’empresaris, sota la figura d’entitats sense ànim de lucre, dedicades tan sols a cobrir mancomunadament aquesta possible "responsabilitat" civil. Molt aviat, se'n varen adonar que no n’hi havia prou.   Van veure que aquesta "responsabilitat" minvava quan l’accidentat rebia una millor atenció sanitària.   Per tant, les Mútues van començar a desenvolupar funcions sanitàries i es van especialitzar inicialment en la pràctica de la medicina reparadora.   Al cap de poc temps es va comprovar que l’accident de treball, moltes vegades és previsible, y això va motivar que les Mútues dirigissin bona part dels seus esforços a estudiar com es produïa l’accident de treball i així, procurar evitar-lo.

En aquests moments, la legislació vigent, possibilita que les nostres entitats, a més a més, de cobrir els accidents de treball de les seves empreses associades, puguin, per una banda, i prèvia l’acreditació pertinent, constituir-se com a servei de prevenció aliè per a les seves empreses associades que les contractin, i per l’altra cobrir la prestació econòmica per incapacitat temporal -IT- per contingències comuns dels treballadors d’aquestes empreses que ho desitgin.

Tot això fa que actualment, les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social siguin unes entitats sense ànim de lucre, que col·laboren en la gestió de la Seguretat Social, primer pel que fa a la cobertura de les contingències dels accidents de treball i malalties professionals, i segon pel que fa a la cobertura de la prestació econòmica de la IT per contingències comuns;  i que, a més a més, poden constituir-se com a servei de prevenció aliè per les seves empreses.   Tot això, no obstant, ho fan mantenint, encara, l’esperit inicial de ser unes associacions d’empresaris que de manera eficaç lluiten a favor de la "salut" en el lloc de treball, practicant una assistència integral.   Fan prevenció, tan mèdica com industrial;  medicina reparadora;  medicina rehabilitadora;  reinserció social;  i, a més a més, cobreixen les prestacions econòmiques corresponents en cada cas.

El, ja llarg, passat de les Mútues, ens ha portat a viure canvis legislatius de tota mena que han fet variar les nostres funcions i naturalesa inicials.   Hem de suposar que en el futur, també patirem canvis importants, però els enfrontarem amb el mateix esperit de servei i motivació, que van originar el nostre naixement.

Espero sincerament que el contingut d’aquesta pàgina pugui ser útil a tots els seus visitants.

Moltes gràcies.

Pere Sánchez i Ruestes

President

home.gif (1195 bytes)