LLIBRE BLANC

PER A LA GARANTIA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL

A LES MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Anar a Presentació d'ACMAT

Associació Catalana de Mútues d'Accidents de Treball

Llibre Blanc Per a la Garantia de la Qualitat assistencial  a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social
Anar al Web de Sanitat
Generalitat deCatalunya
Departament de Sanitat i seguretat Social
Direcció General de recursos Sanitaris

juny de 1.995                     

  Tornar a la pàgina Principal d'ACMAT          Anar al sumari