aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

MÚTUA

004

Logo Midat

MIDAT MÚTUA
Avgda. Diagonal, 394-398 / Provença, 321
08037 BARCELONA
Tel.: 93 457.72.00 93 458.32.00
Tfax.: 93 207.50.26 93 207.31.07
C.I.F.: G - 08171209
President d'Honor: Sr. Josep Palau i Francàs
President: Sr. Josep Puig i Planas
Director-Gerent: Dr. Josep Mª Via i Redons                                   mailin.gif (286 bytes)
Assessor Jurídic: Sr. Lluís Mercadé Puig de la Bellacasa               mailin.gif (286 bytes)

 

MIDAT MÚTUA - ZONA NORD

MIDAT MÚTUA - ZONA SUD

Provença, 321 La Palma,  10 - 12  bxs. dr
08037 BARCELONA 21002 HUELVA
Tel.: 93 457 72 00 Tel.: 95 925 16 83
Tfax.: 93 207 50 26                      mailin.gif (286 bytes) Tfax.: 95 954 09 23                      mailin.gif (286 bytes)

MIDAT MÚTUA - ZONA CENTRE

MIDAT MÚTUA - ZONA LLEVANT

Julián Romea, 8 Pl. Pintor Segrelles, 1
28003 MADRID 46007 VALENCIA
Tel.: 91 535 78 60 Tel.: 96 380.53.00
Tfax.: 91 533 54 09                      mailin.gif (286 bytes) Tfax.: 96 380 01 77                    mailin.gif (286 bytes)

                                    http://www.midat-mutua.es

line2.gif (403 bytes)

(102, 260 (233))