aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

MÚTUA

010

Logo Mutua Universal MUTUA UNIVERSAL MUGENAT M.A.T.E.P.S.S. n1 10
Serveis Centrals
Balmes, 17-19
08007BARCELONA
Tels.
Centraleta: 93 484.84.84
Secretaria Direcció: 93 484.83.20 - 21 - 22 - 23 - 24
Fax Direcció: 93 484.85.52
Fax General: (Balmes) 93 484.85.50
Fax Accidents: 93 484.85.54
Avda. Tibidabo, 17-19
08022 BARCELONA
Tels.
Centraleta: 93 484.84.84
Fax General: 93 484.85.53
Fax Prevenció: 93 484.85.80

Junta Directiva

President: Excmo. Sr. D. Juan Echevarría Puig
Vice-president: Sr. D. Jorge Bofill Thomasa
Director Gerent: Sr. D. Joan Aicart Manzanares
Vocals : Sr. D. Salvador Bernades de Caralt
Sr. D. Miguel de Rodrigo Bores
Sr. D. Pedro Puignau Forns
Sr. D. José Ignacio López de Arriortúa
Sr. D. Luis Posadas Herrero
Sr. D. Luis Juáres Argente
Sr. D. Daniel Paz Gómez
Sr. D. Carlos Sucunza Castells
Sr. D. Javier Riera Nieves
Sr. D. Manuel Freire Veiga
Sr. D. Emilio López Bailón
Sr. D. Albert Busquets Blay
Vocal Representant Treb.: Sr. D. Francisco Marqués Amat
Subdirector General de Recursos: Sr. Alfred Macià Pelegrí
Subdirector General de Prestacions i Serveis: Sr. Xavier Tobajas Bru
Subdirector General de Gestió i Sistemes d'Informació: Sr. Josep Garcia Belaire
Subdirector General d'Organització Territorial i Marketing: D. Eduardo Villa Torres

Internet :  http://www.mutuauniversal.net

E-mail :  info@mutuauniversal.net

line2.gif (403 bytes)

(008, 031 (064), 087, 193, 254)