aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

MÚTUA

020

MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL
BIZKAI ZERGINTZA ALKARTEA
Henao, 26
48009 BILBAO
Tel.: 94 425.25.00
Tfax.: 94 425.25.20
President: D. Urtsa Errazti
Director-Gerent: D. Francisco Marcilla Barañano
Director d'Area Externa i Interna: D. Miguel Angel Lujua Murga
Directora d'Assumptes Jurídics: Dª Maria Luisa Ortiz
Director Mèdic: D. Andoni Foruria
Director d'Estratègia i Planificació: D. Javier Vergara

line2.gif (403 bytes)

(083)

Email: mvi@mvi.es