aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

MÚTUA

048 P A K E A    M.A.T.E.P.S.S. nº 48
Dr. Camino, nº 1 - 1º
20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
Tel.: 943 42.65.00 a 09
Tfax.: 943 43.01.53
President:                         Sr. D. José Maria Echarri Campo
Vice-president: Sr. D. Juan Bautista Latorre Elcoro
Director-Gerent: Sr. D. José María Beristain Iceta
Director Centre Quirúrgic i Rehabilitació: Dr. Ander Letamendía Loinaz
Enginyer Cap del Servei de Prevenció: Sr. D. Ignacio Cardarelli Murua
Cap del Servei de Rel. Ext.: Sr. D. Pedro N. Lizarraga Berazadi         

http://www.pakea.es

E-mail : pakea@pakea.es

line2.gif (403 bytes)

(033)