aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

MÚTUA

126 Logo Cyclops MUTUAL CYCLOPS   M.A.T.E.P.S.S. nº 126
Avgda. Josep Tarradellas, 14-18
08029 BARCELONA
Tel.: 93 405.12.44
Tfax.: 93 410.90.25
C.I.F.: G-08171217
President en funcions:  Sr. Miquel Valls Maseda
Secretari i Lletrat assessor: Sr. Manuel Pons Prat

Càrrecs Directius

Director Gerent:     D. Francisco Hernández Carbó
Vicesecretari General D. Joaquin Aguirre Garcia
Director Gerent Adjunt : D. Eduardo Vidal Castarlenas
Director Divisió de Recursos Humans: Sr. Andreu Lacambra Caset
Director Divisió de Serveis Mèdics: Dr. Manel Plana Almuny
Director Divisió de Recursos Assistencials: Dr. Miquel Despuig Ferrer
Director Divisió d'Operacions: Sr. Jordi Garcia Miguel
Director Divisió de Serveis de Prevenció: Sr. Alejandro Romero Mirón
Director Divisió Econòmica Financera: Sr. Angel Luis Martinez Riosalido
Director Divisió de Serveis Externs: Sra. Pilar Córdoba Tejero
Director Divisió Planificació i Control Sr. Josep Maria Fusté
Director Divisió Grans Comptes Sr. Josep Ll. Sanfeliu
Director Territorial I Adjunt a Direcció: Sr. Fernando Martínez
Director Territorial II Adjunt a Direcció: Sr. Raul Garcia Chichilla
Director Territorial III Adjunt a Direcció: Sr. José Antonio Delgado Fernández
Director Territorial IV Adjunt a Direcció: Sr. Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Director Territorial V Adjunt a Direcció: Sr. Cesar Iñigo Moliner

E-mail : sugerencias@mutual-cyclops.com

line2.gif (403 bytes)

(001 (024), 005 (164), 027 (034, 145), 084, 097, 157, 184, 186, 194)