aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

MÚTUA

151

Logo ASEPEYO

A.S.E.P.E.Y.O.
Via Augusta, 36
Apartat 9447
08006 BARCELONA
Tel.: 93 228 65 00
Tfax.: 93 228 65 18  -  93 228 65 63
e-mail: asepeyo@asepeyo.es 
Internet: http://www.asepeyo.es 
C.I.F.: G - 08215824
President: Sr. Leopoldo Rodés Castañé
Vice-president: Sr. Nemesio Fernández-Cuesta Illana
Vice-president: Sr. José Mª Juncadella Salisachs
Vice-president: Sr. Joaquin Folch-Rusiñol Corachan
Secretari: Sr. Marcos Iñarreta Serra
Vice-secretari: Sr. Luis Planas Martínez
Director-Gerent: Sr. Jorge Serra Bayona
Director Gerent Adjunt: Sr. Ramón Armengou Foix (Seguretat i Higiene i Serveis de Prevenció)
Sotsdirector General: Sr. José Albuixech Solé (Assistència Sanitària, Instal i Equips i Hospitals Propis i Mancomunats)
Sotsdirector General:: Sr. Vicente Aparicio Mulet (Jurídica i Sinistres, Relac, Laborals, Formació i Estaments Oficials)
Sotsdirector General:: Sr.  Julián Casado Paniagua (Sistemes d'Informació)
Sotsdirector General:: Sr. Antoni Mur Restoy (Administrativa, Contingències Comuns, Estudis i Desenvolupament, Gestió de Qualitat i Compres)
Sotsdirector General:: Sr. David Seguí Herreros (Comercial i Territoris)
Sotsdirector General:: Sr. Jesús Serra Bayona (Inversions i Patrimoni)
Direcció Recursos Humans: Sr. Ricardo Alfaro Puig
Direcció Assistència Sanitària: Dr. Manuel Santaló Lluch
Direcció de Seguretat i Higiene: Sr. Josep Castells Manent
Direcció Servei de Prevenció: Sr. José Ignacio Miranda Ros
Direcció Compres: Sr. Luis Ros Gandia
Direcció Instal·lacions i Equips: Sr. Antonio Serrano Fdez-Aceytuno
Direcció Gestió Qualitat: Sr. Juan Ramon Prieto Martínez
Direcció Administrativa: Sr. Albert López Zomeño
Direcció Control de Gestió: Sr. Carles Puigbó Oromí
Direcció Organització Territorial Nordest: Sr. Ricard Cots Trullás
Direcció Territorial Catalunya: Sr. Carlos Tuñi Vancells

line2.gif (403 bytes)

(070, 141, 153, 160 (191, 224, 232), 163 (060), 180, 197)