aclog2.gif (6288 bytes)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL

2pgprinE.gif (1446 bytes)2assocM.gif (1316 bytes)2iniD.gif (1418 bytes)

-ACMAT- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL
C/ Bruc, 72 - 74, 5ena planta
08009 BARCELONA
Tel.: 93 487.54.84
Tfax.: 93 488.32.16
President: Sr. Pere Sánchez i Ruestes
Director-Gerent: Sr. Jordi Rossell i Martínez           E-mail a Jordi Rossell
Cap d'Administració: Srta. Núria Tarragó i Alvarós         E-mail a Núria Tarragó

E-mail a ACMAT